Vægtsmeden
Hvor let kan det være

Vedligeholdelse - Kalibrering - Test Procedure

Reng√łring:
Vægt display renses og fejl og mangler noteres i fejlrapport.
Vægte som bruges til kemikalier, eller hvor malingsrester sidder fast, afrenses ikke.


Platform:
Platformen fejes eller t√łrres af, for fremmede effekter. Herefter fjernes alt der har indvirkning p√• et korrekt vejeresultat.
Hvis vægten er i niveau med terræn, kontrolleres at vejeplade / platform, arbejder uhindret langs sidevæge, og eventuelle fremmedlegemer vil blive fjernet.
Ligeledes vil mekaniske vægte blive kontrolleret for fri bevægelse i alle retninger.
Hvis vægten skal fjernes p.g.a. urenheder i vægtgrav vil denne del blive faktureret særskilt.
Hvor det er muligt vil vejeplade / platform blive demonteret således at afrensning er muligt.
Ved v√¶gte med tilk√łrselsramper, skal det sikres at ramperne ikke p√•virker v√¶gten