Vægtsmeden
Hvor let kan det være

Vedligeholdelse - Kalibrering - Test Procedure

Opmærkning:
Hvis der i virksomheden bruges verificerede vægte skal det sikres at vægtene er korrekt opmærkede og plomberede, samt opmærket med vægtens kapacitet og deling enten på display eller på skilt med serie-nummer.
Det skal tydeligt fremgå at vægt eller vejesystem er type-godkendt og verificeret til brug for køb og salg.

Vejeceller:
Det samme gør sig gældende for vejecellerne, disse skal også være opmærkede og plomberede.
Denne opmærkning er særlig vigtig hvis det er første gang vægten verificeres til køb og salg.

Signal kabler:
Vi undersøger signalkablernes forbindelse fra vægtplade til vejeinstrument og kontrollerer at disse kabler ikke er knækkede eller beskadiget.
Omkring samleboks kontrolleres at ledninger og samlinger ikke er beskadiget eller ødelagt.
Kabler der er ødelagt, sammensplejsede eller har været knækket vil vi stærkt anbefale bliver udskiftet.

Strøm:
Der vil blive foretaget eftersyn af strømførende ledninger, og sider og vægge omkring vægt vil blive efterset for fysiske skader på strømførende ledninger.
Samtidig vil området blive undersøgt for fremmed støj der kan genere vejeinstrument.
Er Deres vægt forsynet med batteri backup kontrolleres, at batterier er fuldt opladet.