Vægtsmeden
Hvor let kan det være


Sporbare og Certificerede lodder:

Justervæsenet: 1909 til 1982
Med hjemmel i lov 124 af 4.5.1907 om indf√łrelse af det metriske system for m√•l og v√¶gt oprettedes i 1909 et statsligt Justerv√¶sen under ledelse af en justerdirekt√łr.
Regler om justering af måle- og vejeredskaber findes i kgl. anordn. 245 af 12.11.1909 om justerreglement.
En vejledende oversigt over de til indf√łrelse af det metriske system for m√•l og v√¶gt trufne bestemmelser er i cirk. 399 af 20. 11.1909 (Ministerialtid. A s. 405ff).
Justerv√¶senet afpr√łvede og lovliggjorde efter disse bestemmelser de instrumenter, der m√•tte anvendes ved oms√¶tning af varer, dels ved at godkende konstruktioner af m√•leinstrumenter, dels ved at gennemf√łre justering f√łr ibrugtagning og periodisk omjustering eller kontrol af justerpligtige m√•leinstrumenter.

Ved kgl. anordn. 203 af 16.9.1910 om opbevaring af rigsprototyperne for m√•l og v√¶gt blev det bestemt, at den normalmeter og det normalkilogram, som Det Internationale Bureau for M√•l og V√¶gt i Paris (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM) havde tilstillet Danmark (de s√•kaldte rigsprototyper), skulle opbevares i Den Polytekniske L√¶reanstalts Fysiske Laboratorium under tilsyn af et udvalg, Rigsprototypeudvalget, best√•ende af justerdirekt√łren, en repr√¶sentant for Gradm√•lingen (se Geod√¶tisk Institut s. 1870) og bestyreren for Den Polytekniske L√¶reanstalts Fysiske Laboratorium.

Disse bestemmelser afl√łstes af lov 65 af 28.2.1950 om m√•l og v√¶gt, bek. 84 af 1.3.1950 ang. justerreglement og kgl. anordn. 85 af 2. 3.1950 om opbevaring af rigsprototyperne for m√•l og v√¶gt. Rigsprototypeudvalget bestod herefter af justerdirekt√łren, direkt√łren for Geod√¶tisk Institut og bestyreren for Den Polytekniske L√¶reanstalts Fysiske Laboratorium. Ved lov 246 af 12.5.1976 om √¶ndring af lov om m√•l og v√¶gt indf√łrtes det af den internationale generalkonference for m√•l og v√¶gt i 1960 vedtagne Syst√©me International d'Unit√©es (SI). Til bistand ved lovens administration nedsattes Metrologiudvalget.

Da Statspr√łveanstalten i 1980 omdannedes til en selvejende institution, kaldet Dansk Institut for Pr√łvning og Justering eller Dantest, overtog denne justerv√¶senets teknologiske servicevirksomhed.
Der nedsattes herefter et udvalg angående revision af lovgivningen inden for det måletekniske og justerpligtige område.
Det afgav bet√¶nkning i 1981, i hvilken det bl.a. blev foresl√•et, at Justerv√¶senet afl√łstes af et metrologir√•d.
Dette gennemf√łrtes ved lov 173 af 28.4.1982 om m√•l og v√¶gt (metrologi), hvorved oprettedes Statens Metrologir√•d og Dansk Institut for Fundamental Metrologi.

Justervæsenet bortfaldt med udgangen af 1982.