Vægtsmeden
Hvor let kan det være
FAQ

I dette kapitel finder du svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) om Haenni produkter og deres anvendelse.
Hvis din forespørgsel via FAQ ikke besvares, kan du kontakte os via e-mail: lauritz@vaegtsmeden.dk

  • Hvorfor HEANNI
  • Udstyrsfejl
    og -Nøjagtighed
  • Udstyr og
    Personale
  • Robusthed

  • Pris udregning
  • Vejning i bevægelse

Hvorfor bruge Haenni produkter?

> Fordi Haenni produkter ...
1. ... er lette. En standard vægt vejer omkring 17 kg. Et komplet sæt (2 vægte, registrerings enhed, kabler og nivellerings måtter) er under 100 kg.

2. ... er ufølsomme over for temperatur. De har et bredt temperaturområde fra -20 ... 60 ° C.

3. ... er pålidelige instrumenter, der ufølsomme over for de omgivende betingelser.

4. ... er den tyndeste på markedet af certificerbare systemer. Den har en meget lav højde i forhold til den nominelle belastning.

5. ... har en stor "aktiv" måle overflade, så nye produkter er fuldt fleksible.

6. ... tilpasse deres fleksible design optimalt på underlaget og sikre optimal fordeling af område belastningen og forebygge skader på underlaget.

7. ... er ufølsomme over for ujævne underlag.

8. ... er beskyttet mod overbelastning. Selvom vægten overbelastes, således at vægtens grænseværdier overskrides, er følerelementerne upåvirkede.

9. ... lang levetid. De første akseltryksvægte med serienummer #1 er stadig i drift! Hvis der, på trods af dette, skulle opstå fejl på vægten, kan en defekt komponent nemt udskiftes.

> Hvorfor er nivellering nødvendig ved mobil vejning?
Uden udligning med multi- akslet køretøjer, vil den aktuelle aksel på vejepladen bliver komprimeret. Afhængig af affjedringssystemet kan akseltrykket være højere end på et plant underlag. Denne fejl akkumuleres ved flere aksler.
Flere detaljer findes i P 1196, som kan downloades i afsnittet "Tekniske rapporter".
See also our video on YouTube: https://youtu.be/0k-Zh9wBZQ4

> Hvor stor er fejlen hvis man ikke nivellerer?
I værste fald ved vejning af multi- akslet køretøjer, kan fejlen blive op til 1000 kg pr. aksel! Nivellering er ikke nødvendig for 2 akslede køretøjer. Flere detaljer findes i P 1196, som kan downloades i afsnittet "Tekniske rapporter".
See also our video on YouTube:  https://youtu.be/0k-Zh9wBZQ4

> Må vejningen være skrå?
Ja, men mindre end 5%. Fordi vejningen bliver usikker og fejl kan opstå. Flere detaljer findes i P 1196, som kan downloades i afsnittet "Tekniske rapporter".
See also our video on YouTube:  https://youtu.be/0k-Zh9wBZQ4

> Hvor præcise er HAENNI vægte?
Ifølge OIML Class 4, afhængig af indeling, groft sagt 0,5% ved fuld belastning. Flere detaljer findes i data sheets, som kan downloades i sektionen Data Sheet
Lit. info:  I overensstemmelse med de henviste datablade.

> Hvor præcis er vejningen af et køretøj (aksel vægt, brutto vægt)?
Yderligere kan der forekomme andre fejl, ved siden af de fejl, der kan være på vægten, som normalt er ubetydelige. De er forårsaget af andet udstyr og kaldes eksterne fejl. 2 akslede køretøjer forårsager næsten ingen eksterne fejl. Køretøjer med 3 eller flere aksler kan forårsage yderligere fejl, som kan være meget højere end fejl fra vægten.! Se også "nivellering".

> Er vægte med en mindre inddeling bedre? (f.eks. 20 kg. i stedet for 50 kg.)
Ja, men den bedre nøjagtighed gælder kun for vægten! Alle eksterne fejl forbliver de samme Det er en fordel, hvis vægten bruges på perfekt underlag og hvis der anvendes det samme antal vægte som hjul (vejer hele køretøjet i en operation)!

> Hvad betyder OIML?
OIML er forkortelsen for den Internationale Organisation for Retslig Metrologi. I de fleste af verdens lande, bruges anbefalingerne fra OIML, som er grundlaget for den nationale lovgivning omkring vejning.

> Er der brug for meget udstyr, f.eks. ramper, kiler. etc.?
Nej! Alt passer let i bagerummet på en almindelig bil. Ingen komponenter er tungere end 17 kg.

> Hvilket udstyr har jeg brug for HAENNI?
Nivellerings måtter skal bruges for at forhindre fejl, når der vejes køretøjer med flere aksler, monterings rammer for semi faste installationer, eksterne skærme, transportkasser, kabler opladere og meget mere!

> Hvor lang tid tager det, før man er klar til den første vejning af et køretøj?
Det tager omkring 2 minutter at gøre udstyret klar. Omkring 10 minutter hvis der skal bruges måtter og hvis der skal tilsluttes registrerings enhed og der skal mange køretøjer igennem på kort tid.
Se også vores video på YouTube: http://youtu.be/GnNs7Vv3s4g

> Hvor lang tid tager det at veje et køretøj?
Statisk vægt: Det er muligt at veje 30 lastbiler med 5 aksler inden for en time med udprintning af vejeliste. Kun 2 minutter pr. lastbil! Generelt bør man kalkulere med omkring 5 minuter pr. lastbil.
Dynamiske vægte: Med 5 km/t kan en 20 m lastbil passerer vejesystemet indenfor 15 sekunder!. Derudover skal systemet bruge lidt tid til beregning. Derfor kan man i praksis kalkulerer med omkring 20 til 30 sekunder pr. køretøj.
Se også vores video på YouTube: http://youtu.be/GnNs7Vv3s4g

> Hvor meget personale er der brug for?
En person er tilstrækkelig. Det kunne endda være føreren, af lastbilen. Ved normal anvendelse er det dog en fordel at arbejde med to personer.
Se også vores video på YouTube: http://youtu.be/GnNs7Vv3s4g

> Hvad kan vejes?
I princippet alt, der hviler på luftfyldte dæk, som passer ind på platformen kan vejes, medmindre dækket ikke er luftfyldt eller frembringer et tryk på vægtplatformen der overstiger 170 psi .

> Hvad er levetiden for Haenni vægte?
Med korrekt brugt af Haenni vægte, vil holdbarheden være mere end 20 år. Udsatte dele kan slides op med årene, men aldrig målesystemet!

> Hvad er kravene til det sted man ønsker at veje?
De lave profil vægte er designet til brug på faste og glatte overflader som asfalt eller beton.


Hvad sker der, hvis der anvendes Haenni lavprofil vægte på uegnet overflader?
Med tiden bliver bundpladen bøjet, hvis de anvendes på ujævne overflader, men måleegenskaberne påvirkes ikke! Når du bruger vægtene på overflader, hvor grus er til stede bør veje stedet renses, før du placerer vægten. Hvis dette ikke er muligt, kan vægtene bestilles med en gummibelagt bundplade, således at man undgår sådanne deformationer! Hvis de bruges på ustabil grund (ligesom snavs eller skovbrugs veje) kan bundpladen deformeres efter nogle få vejninger!

Haenni lavprofil vægte er meget tynde. Deformeres de derfor nemt?
Nej! Haenni vægte er kendt som meget robuste. Der vil ikke forekomme nogle skader forudsat, at de anvendes på nogenlunde jævnt og plant underlag. Selv hvis de anvendes på meget ru overflader, vil der ikke forekomme skader, forudsat at vægtene er monteret med gummi belagt bundplade (Ekstraudstyr).

> Er det muligt at overbelaste Haenni lavprofil vægte?
Statiske vægte WL 101 og WL 103: Her vil ingen skade forekomme, så længe den påførte belastning forbliver under de overbelastninger der er angivet i databladet, der for de fleste områder er 25% højere end den nominelle kapacitet. Koncentrerede belastninger som hårde gummihjul eller stive elementer kan forårsage en forkert aflæsning, men som regel ingen skade!
Dynamiske vægte WL 110: Kun en belastnings koncentration, som det er typisk for hårdt gummi eller metal hjul, kan forårsage skade. Selv den største overbelastning vil ikke forårsage nogen skade, så længe koncentrationen er under den grænse som er angivet i databladet.

> Hvilke begrænsninger er der for opbevaring og transport af Haenni Akseltryks vægte?
Kun opbevaringstemperaturen som er angivet i databladet, generelt -30 ... + 60 ° C, som skal respekteres. Chok og vibrationer er intet problem, så længe vægten ikke falder ned på jorden / vejen fra mere end 20 cm.

> Er det muligt at beregne varerpriserne baseret på vejeresultatet?
I princippet nej. Dymanisk vejning  er generelt ikke tilladt afregning, fordi der kan forekomme yderligere fejl, hvis udstyret ikke anvendes korrekt. Denne regel har vi, for at undgå svindel. Undtagelser er mulige, hvis begge parter, sælger og køber, enige om brugen af dynamisk vejning.

> Er vejning i bevægelse nøjagtig den samme procedure som statisk vejning?
Nej. Foruden målefejlene i vægten selv (sædvanligvis ubetydelige), kan der opstå fejl gennem den praktiske anvendelse (ekstern fejl). Disse faktorer er større i den dynamiske måling! Da man skal tage hensyn til, både tilstanden af køretøjet samt kvaliteten af grunden / jorden vægten står på, dette har en afgørende indflydelse på målenøjagtigheden.


> Hvor kan dynamiske vægte fortrinsvis anvendes?
Dynamiske vægte som WL 104 anvendes fortrinsvis til udvælgelse for yderligere kontrol. Dette giver mening, hvis en 100% kontrol af køretøjer er formålet og kontrollen skal være effektiv. Fordi en hurtigt dynamisk vejningskontrol kan foretages effektivt!. Især for tunge last transporter, er denne form for kontrol, en interessant mulighed.

Se også vores video på YouTube: http://youtu.be/K8RpkXJVVQo