Vægtsmeden
Hvor let kan det være


Vægt Kalibrering:

Kalibrering og afprøvning af vægte er en procedure, hvormed teknikeren er i stand til, med sporbare og certificerede lodder, at afprøve og kalibrere Deres mekaniske- eller elektroniske vægt.
Teknikeren kontrollerer at vægten viser korrekt når kendt belastning er påsat og herefter går tilbage til NUL når vægten eller vejesystemet igen aflastes.
Teknikeren sikrer sig samtidig at vægten opfylder de krav og tolerancer der er gældende til Deres formål.


Hvorfor skal der Kalibreres?:

Der er naturligvis mange forskellige faktorer der spiller ind, blandt andet miljøet, placeringen af vejeudstyret, hvor meget udstyret bliver brugt ?, er der indført ISO 9000 i virksomheden ?, er der 2 eller 3 holds skift i virksomheden ?, altså en lang række faktorer, der er vigtige, når man overvejer sine vedligeholdelsesplaner.
Hvor længe vil DERES virksomhed, acceptere at vægt- og vejeudstyr muligvis viser forkert ?